Privacy verklaring

INLEIDING 

Privacy is erg belangrijk en ONS GENOEGEN respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt die informatie strikt vertrouwelijk. 

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe ONS GENOEGEN omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van onze websites en geregistreerde gegevens of Audio / Video opname en fotografie tijdens door ONS GENOEGEN georganiseerde evenementen. 

ONS GENOEGEN acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort mogelijk te houden en begrijpelijk te maken. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met ons via info@toneelverenigingonsgenoegen.nl. 

In het algemeen kan ONS GENOEGEN gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van ONS GENOEGEN, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website of sociale media gebruikt of wanneer je als gast wordt uitgenodigd voor een door ONS GENOEGEN georganiseerd evenement. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten. 

 

HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS? 

ONS GENOEGEN kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen: 

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt, wanneer je een formulier op onze site verstuurt, met ons chat of jezelf aanmeldt voor onze diensten. 

Via eigen website en social media – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt ONS GENOEGEN via haar websites verschillende gegevens. Ook de advertentie-platformen die we inzetten, gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan. Dit omvat het gebruik van cookies om je browser of apparaat te identificeren. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring. 

Wanneer je onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, slaan we bovendien bepaalde gegevens automatisch op in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten o.a. details over hoe je onze website of diensten gebruikt en je IP-adres. Ook kunnen we, als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via onze app en / of social media ontvangen. 

Op evenementen – ONS GENOEGEN kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking. 

Accreditatie – ONS GENOEGEN registreert jouw gegevens wanneer je als gast, leverancier of sponsor wordt uitgenodigd voor een (mede) door ONS GENOEGEN georganiseerd evenement. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren en om met je te communiceren. 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE? 

ONS GENOEGEN kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die ONS GENOEGEN van jou kan verzamelen zijn: 

 • Contact gegevens – Zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,; 
 • App en website gegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website of app.; 
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – Zoals reacties op onze blog of op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten; 
 • Informatie over jouw voorkeuren – zoals bestelde kaarten; 
 • Speciale gegevens – In het geval dat je mindervalide bent, willen we er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid; 
 • Camerabeelden gemaakt tijdens onze evenementen. 

 

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS? 

ONS GENOEGEN kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou 

 • Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een accreditatie ontvangt voor toegang tot een (mede) door ONS GENOEGEN georganiseerd evenement; 
 • Je klantenservice te kunnen verlenen. 

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen 

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren.; 
 • Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over (mede) door ONS GENOEGEN georganiseerde evenementen die door of in opdracht van ONS GENOEGEN worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met evenementinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen; 
 • Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. De scripts voor deze knoppen zijn afkomstig van de betreffende social media netwerken zelf en plaatsen meestal een cookie. Lees de privacyverklaringen van deze sociale netwerken om te zien wat zij met de verzamelde gegevens doen; 
 • Om e-mails rondom kaartverkoop te sturen; 
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom, fraude of andere misdrijven te voorkomen. 
 • ONS GENOEGEN of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het evenement. Deze opnamen kan ONS GENOEGEN gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social medianetwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen (audio, video of foto’s) worden dus mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van ONS GENOEGEN en/of mediapartner(s), zonder dat ONS GENOEGEN of mediapartners een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. 
 • Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan ONS GENOEGEN gebruiken voor veiligheidsdoeleinden. 

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. 

 

WAAR JE TOESTEMMING VOOR HEBT GEGEVEN? 

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden op onze website of het bezoeken van een door ONS GENOEGEN georganiseerd evenement geef je ons toestemming: 

 • Om contact met je op te nemen met informatie met betrekking tot ONS GENOEGEN. Dit kan via e-mail, via webmeldingen, via SMS of social media-platformen. 
 • Om contact met je op te nemen met informatie over toekomstige soortgelijke events.; 
 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites; 
 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen. 
 • Om cameratoezicht toe te passen voor de veiligheid van bezoekers en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen te waarborgen. De bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van ONS GENOEGEN gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie. 
 • Om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken die mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden via mediakanalen van ONS GENOEGEN en/of mediapartner(s) waarop jij mogelijk te zien bent. 

 

MET WIE DELEN WE GEGEVENS? 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten ONS GENOEGEN, behalve in een van de volgende omstandigheden. 

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst 
  Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Daarnaast geven we je gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten/goederen bij jou te bezorgen. 
 • Voor de registratie van een vorm van toegang of parkeren voor een evenement 
 • Met jou toestemming 
  Met jou toestemming kunnen wij je persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. 
 • Om juridische redenen 
  We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. 
 • Wettelijke verplichting 
  Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. 

 

WEBSITES VAN DERDEN? 

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van ONS GENOEGEN waarnaar ONS GENOEGEN linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. ONS GENOEGEN is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. ONS GENOEGEN raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken. 

 

JOUW KEUZES EN RECHTEN 

Wil je weten welke persoonlijke gegevens we in jouw specifieke situatie verzameld hebben? Neem dan contact met ons op via info@toneelverenigingonsgenoegen.nl. We bieden je graag de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle informatie die aan ons is verstrekt en opgeslagen is in onze systemen. 

Gezien het aantal systemen dat gecontroleerd dient te worden, kan het verwerken van een algemeen verzoek tot inzage enige tijd duren. We streven er naar om binnen 20 werkdagen dit verzoek te beantwoorden en vragen hier je begrip voor. 

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS 

We werken er hard aan onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende: 

 • We coderen ons kaartverkoopkanaal met SSL. 
 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens naar medewerkers, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. 
 • Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.  

 Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander. 

 

CONTACT OPNEMEN 

Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, is ons privacy team er om te helpen. Je kunt contact opnemen via info@toneelverenigingonsgenoegen.nl. 

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT 

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven. 

 

RECHT VAN  VERZET 

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar: 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 

 

ONS GENOEGEN 

TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN is statutair gevestigd te Hoogland 36, Genhout-Beek. ONS GENOEGEN is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40186194. 

 

Laatste wijziging 19 mei 2021.